Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě OU

Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění. Univerzita třetího věku je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále přemýšlet a zaujímat k problémům a společenským jevům osobní stanoviska.

Studium na Univerzitě třetího věku na Filozofické fakultě OU je vždy zaměřeno na jeden okruh témat a trvá dva akademické roky, přednášky probíhají vždy jednou za 14 dní, celkem 6 krát za semestr (24 přednášek za celé dvouleté studium) v budovách Ostravské univerzity. Studium obsahuje pouze přednášky, po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

V akademickém roce 2019/2020 nabízíme tyto cykly přednášek:

 • Milovníci umění – sběratelé – mecenáši
 • Společnost v českých zemích v proměnách času
 • Evropské královské rody
 • Vybrané kapitoly z dějin a kultury španělsky a francouzsky mluvících zemí

Stručný popis náplně jednotlivých cyklů přednášek ikona pdf


Informace o studiu
Předpoklady ke studiu: důchodový věk
Nutné předchozí vzdělání: není podmínkou, Univerzita třetího věku Filozofické fakulty je otevřena všem zájemcům
Cena studia:800,- Kč na akademický rok 2019/2020
Období výuky:září 2019 - květen 2020

Podání přihlášky:

Přihlášky na akademický rok 2019/20 přijímáme formou elektronické přihlášky, přihlásit se můžete pomocí následujících odkazů:

 • Milovníci umění – sběratelé – mecenáši
  přednášky probíhají jednou za 14 dnů v pondělí odpoledne v čase 14:30-17:00 hodin
 • Evropské královské rody
  kurz je plně obsazen, přihlášky již nepřijímáme
 • Společnost v českých zemích v proměnách času
  přednášky probíhají ve středy odpoledne v čase 14:30-17:00 hodin v lichých týdnech
 • Vybrané kapitoly z dějin a kultury španělsky a francouzsky mluvících zemí
  kurz je plně obsazen, přihlášky již nepřijímáme

Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity učebny, rozhoduje pořadí přihlášek.


Další informace poskytne organizační garant studia Ing. Petr Brzezny.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 07. 2019