Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě OU

Posláním Univerzity třetího věku je vytvořit prostor pro sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti ve vědě a umění. Univerzita třetího věku je vzdělávací alternativou netradičního typu určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále přemýšlet a zaujímat k problémům a společenským jevům osobní stanoviska.

Studium na Univerzitě třetího věku na Filozofické fakultě OU je vždy zaměřeno na jeden okruh témat a trvá dva akademické roky, přednášky probíhají vždy jednou za 14 dní, celkem 6 krát za semestr (24 přednášek za celé dvouleté studium) v budovách Ostravské univerzity. Studium obsahuje pouze přednášky, po úspěšném ukončení studia obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

V akademickém roce 2020/2021 nabízíme tyto cykly přednášek:

  • Historie a kultura anglicky hovořících zemí – výuka v pondělí
  • Habsburkové a jejich místo v evropských dějinách (od počátků rodu do roku 1526) – výuka v úterý
  • Vybraná témata soudobé psychologie - výuka ve středu
  • Proměny a výzvy současné společnosti - výuka ve středu
  • Velké epochy evropského umění – téma je již plně obsazeno, další přihlášky již nepřijímáme

Stručný popis náplně jednotlivých cyklů přednášek ikona pdf 0,34 MB


Informace o studiu
Předpoklady ke studiu: důchodový věk
Nutné předchozí vzdělání: není podmínkou, Univerzita třetího věku Filozofické fakulty je otevřena všem zájemcům
Cena studia:800,- Kč na akademický rok 2020/2021
Období výuky:září 2020 - květen 2021
Čas konání přednášek:cca 14:30 – 17:00, jednou za 14 dnů ve dnech uvedených výše

Podání přihlášky:

Přihlášky na akademický rok 2020/21 přijímáme pouze elektronickou formou. Přihlášku si můžete podat pod tímto odkazem. Uzávěrka přihlášek je 6. září 2020. Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity jednotlivých oborů studia!

Návod na podání elektronické přihlášky ke studiu Univerzity třetího věku ikona pdf 0,58 MB


Další informace poskytne studijní oddělení Filozofické fakulty – tel. 553 462 090, .


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 08. 2020