Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní

Protože předvánoční workshop Juliane Leonie Amberger, jazykové asistentky DAAD na katedře germanistiky, měl dobrý ohlas, v nabídce stále pokračujeme a tentokrát se již vzhledem k lepší pandemické situaci mohl konat v prezenční podobě. Dne 8. února 2022 uvítali lektorku žáci 2. a 3. ročníku IUVENTAS, Soukromého gymnázia a Střední odborné školy s.r.o. v Ostravě, přímo na své škole.

Žáci se nejdříve dozvěděli o typech krátkých básnických forem teoreticky a následně si je sami zkusili kreativně vytvořit (Elfchen, Akrostichon, Rondel a Haiku).

Z dotazníků žáků vyplynulo, že jak setkání s rodilou mluvčí, tak rozšíření znalostí němčiny o nové téma se žákům líbilo a mají zájem o další workshopy. Doufáme tedy, že vnější okolnosti budou stále příznivé a budeme moci s našimi akcemi v podobném duchu i nadále pokračovat.

Děkujeme paní učitelce Mgr. Ivetě Stiborské za zájem a významnou pomoc s organizací a těšíme se na další spolupráci.


Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní
Téma „Kreativní psaní“ stále atraktivní

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022