Proč studovat na FF OU?


Je více než 10 důvodů, proč studovat na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

 • Na naší fakultě nevedeme k biflování, učíme studenty přemýšlet, hledat kontexty, rozvíjet kreativitu a fantazii, tříbit a formulovat názory.
 • Studenti se zapojují do vědecko-výzkumných aktivit, mohou se stát součástí badatelského týmu.
 • Studenti pořádají vlastní vědecké konference, kde se učí rétorice i kritické diskuzi, a mohou se tak navzájem motivovat a porovnávat kvalitu studijních výstupů.
 • Naši studenti mohou v rámci programu Erasmus+ vycestovat do více jak stovky zemí po celém světě, kde se seznámí s cizí kulturou a zdokonalí ve znalosti cizího jazyka.
 • Filozofickou fakultu každoročně navštěvuje řada významných tuzemských i zahraničních vědců i známých osobností přednášejících po celém světě. Nemusíte nikam cestovat, přijedou za vámi.
 • Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské formy studia. Uchazeč si může vybrat z více jak osmi desítek oborů včetně různých kombinací.
 • Studenti mají možnost vedle vybraného oboru studovat zdarma také doplňkové moduly zaměřené na praxi, které je výrazně rozvíjejí a zvyšují jejich schopnost uplatnit se na trhu práce.
 • Fakulta se zajímá o své budoucí absolventy, již během studia je připravuje na vstup na trh práce. Spolupracujeme se sedmi nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Moravskoslezském regionu.
 • Pedagog není autoritativní mentor, ale vztah mezi studentem a pedagogem je založený na vzájemné komunikaci.
 • Student je respektovaným partnerem, který má možnost prostřednictvím akademického senátu zasahovat do dění na univerzitě.
 • Budovy fakulty se nacházejí v centru města v blízkosti centrálního náměstí, studenti jsou tak součástí komunitního života a v centru kulturního dění.
 • Součástí fakulty je studovna, knihovny a studentský klub Student OFF, kde organizují autorská čtení, sportovní turnaje i turnaje v deskových hrách, happeningy a další.

Najdu uplatnění?

Klíčová otázka pro řadu absolventů středních i vysokých škol. Není pravda, že absolventi humanitních oborů nacházejí uplatnění hůře, než ostatní. Statisticky je totiž úspěšnost absolventů na trhu práce v průměru podobná napříč studovanými obory.

V zahraničí naopak oblila a především význam společenských a humanitních věd stoupá, což souvisí s proměnami současného světa. Čím dál více se hledají spojnice a paralely mezi minulostí a současností, mezi východem a západem. K tomu však je třeba znalost historie, naší kultury i cizích kultur, společnosti, náboženství, jazyků. Také globalizace a diverzifikace trhu přispívá k poptávce po lidech se znalostí cizích jazyků a kulturního prostředí. Řada soukromých firem každoročně hledá desítky zaměstnanců se znalostí ruštiny, polštiny, čínštiny, němčiny a dalších jazyků. Právě s takovými naše fakulta spolupracuje.

Poptávka však není jen po absolventech se znalostí cizích řečí. V Moravskoslezském kraji stoupá zájem o odborníky na památkovou péči, archivnictví, také o učitele českého jazyka. Školy, které se čím dál častěji potýkají se šikanou, poptávají psychology, velké společnosti hledají personalisty a týmové kouče, to všechno naši absolventi dokáží nabídnout. Víme však, že absolventi Filozofické fakulty jsou také úspěšní podnikatelé, velká část našla uplatnění v médiích – v novinách i v České televizi či rozhlase, hojně se uplatňují na pozicích úředníků, ve školství a v kulturně vzdělávacích institucích. Nejtalentovanější studenti často pokračují dál ve studiu a zůstávají na své alma mater v pozici odborných asistentů a pedagogů.

S čistým svědomím tak na otázku můžeme odpovědět: ano, aktivní a vzdělaný člověk uplatnění najde vždy.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020