Ze života fakulty

Blíže k praxi

Pro vedení Filozofické fakulty je důležité, aby absolventi nalezli po skončení studia uplatnění. Tomu nahrává i nabídka řady studijních oborů, ale hlavně možnost zapojit se do doprovodných studijních modulů, které výrazně zvyšují šance na uplatnění na trhu práce.

Divadlo, sbor, literární večery…

Součástí fakulty je také divadelní spolek ELTO při katedře anglistiky a amerikanistiky, který pravidelně vystupuje na veřejných akcích a má více než dvacet členů.

Publikace redakce Listů

Publikace vydané k výročí významných osobností jsou pro veřejnost volně ke stažení.

Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Elektronická podoba textu fakultního periodika.

Facebook Filozofické fakulty OUDen s překladem

Den s překladem je souborný název pro celostátní studentskou překladatelskou soutěž, překladatelskou konferenci a překladatelské dílny pořádané již po několik let filologickými katedrami filozofické fakulty pod záštitou vedení FF OU v Ostravě.

Exkurze, divadlo, sbor, literární večery

Fakultní exkurze jsou u studentů velmi oblíbené a vyhledávané, za výhodnou cenu mají možnost poznat památky a zajímavá místa v České republice i v zahraničí.