Ze života fakulty

Blíže k praxi

Pro vedení Filozofické fakulty je důležité, aby absolventi nalezli po skončení studia uplatnění. Tomu nahrává i nabídka řady studijních oborů, ale hlavně možnost zapojit se do doprovodných studijních modulů, které výrazně zvyšují šance na uplatnění na trhu práce.

Den s překladem

Den s překladem je souborný název pro celostátní studentskou překladatelskou soutěž, překladatelskou konferenci a překladatelské dílny pořádané již po několik let filologickými katedrami filozofické fakulty pod záštitou vedení FF OU v Ostravě.

OFFline - magazín o lidech a pro lidi s humanitou v krvi

Tištěný pololetník Filozofické fakulty OU informuje o dění na fakultě, představuje společenské a humanitní vědy prostřednictvím rozhovorů se zajímavými absolventy, studenty i akademiky.

Publikace redakce Listů

Publikace vydané k výročí významných osobností jsou pro veřejnost volně ke stažení.

Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Elektronická podoba textu fakultního periodika.

Facebook Filozofické fakulty OUExkurze, divadlo, sbor, literární večery

Fakultní exkurze jsou u studentů velmi oblíbené a vyhledávané, za výhodnou cenu mají možnost poznat památky a zajímavá místa v České republice i v zahraničí.