Katedra germanistiky má nového vedoucího

Na začátku listopadu došlo na katedře germanistiky k organizační změně – stávající vedoucí katedry, paní profesorka Lenka Vaňková, symbolicky předala klíče od kabinetu novému vedoucímu katedry, dr. Martinu Mostýnovi. Pozici tajemníka bude vykonávat dr. Milan Pišl.

Děkujeme paní profesorce Vaňkové za dlouholeté úspěšné vedení katedry, její intenzivní pracovní nasazení, vysokou angažovanost pro všechny členy a v neposlední řadě její podíl na dobrém pracovním klimatu na katedře. Díky paní profesorce se naše katedra zařadila mezi významná germanistická pracoviště. Po celou dobu svého působení usilovala paní profesorka o rozvoj výuky němčiny v ČR.

Jsme rádi, že ve všech těchto aktivitách bude paní profesorka na naší katedře pokračovat i nadále, a těšíme se na další spolupráci. Zároveň přejeme novému vedení katedry hodně úspěchů, síly a energie ke zvládání budoucích výzev.


Katedra germanistiky má nového vedoucího


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2022