Vědecká konference The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II

Členové katedry germanistiky FF OU se aktivně zapojili do organizace mezinárodní vědecké konference Centra výzkumu odborného jazyka při FF OU, na které se v Ostravě sešlo ve dnech 6. - 8. listopadu 2019 šest desítek filologů z Evropy a také z Kanady.

Konference The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II navázala na setkání z roku 2014 a po pěti letech tak měli účastníci znova příležitost poukázat na aktuální problémy a změny v odborné komunikaci a v odborném jazyce. V rámci konferenčního jednání, které zahájil rektor Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., vytvořili jednotliví členové německé a anglické sekce odborné fórum, kde prezentovali nové metody, témata a směřování výzkumu odborného jazyka. Plenární přednášky proslovili Geneviève Bordet (Paris Diderot University, Francie), Laura-Mihaela Muresan (Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko), Klaus-Dieter Baumann (Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie, Universität Leipzig, Německo) a Ludwig M. Eichinger (Universität Mannheim, Německo).

Prezentace výsledků odborného výzkumu byla přijata s velkým zájmem zúčastněných vědců a zprostředkovala nové impulsy pro budoucí bádání v mnoha oblastech odborného jazyka.

Fotogalerie


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2020