Státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě OU

Informace pro uchazeče o jednotlivých oborech:

Do níže uvedených studijních oborů lze podat žádost o konání státní rigorózní zkoušky pouze do 31. prosince 2019.

Zkouška z Filozofie

(povinná součást státní rigorózní zkoušky u všech studijních oborů na FF OU)

Veškeré informace poskytuje:

Studijní oddělení Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Reální 5
701 03 Ostrava 1

telefon: 597 091 809,
e-mail: .


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2019