Státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě OU

Informace pro uchazeče o jednotlivých oborech:

Zkouška z Filozofie

(povinná součást státní rigorózní zkoušky u všech studijních oborů na FF OU)

Veškeré informace poskytuje:

  • Studijní oddělení Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě,
    Reální 5,
    701 03 Ostrava 1,
  • telefon: 597 091 809,
  • e-mail: .

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 01. 2019