Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa na katedře germanistiky (27. února 2023)

Při příležitosti svého významného životního jubilea navštívil katedru germanistiky Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norbert Richard Wolf, emeritní profesor Univerzity Julia Maximiliana ve Würzburgu, který na katedře germanistiky dlouhodobě působil jako hostující profesor. Ani teď nepřijel prof. Wolf „s prázdnou“ a připravil si přednášku na téma „Goethe als Sprachhistoriker“.

Tentokrát měl o to těžší úkol, že početné publikum nesestávalo jen ze studentů, ale byli přítomni také členové katedry a další vzácný host, Prof. Dr.  Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger.

Všechny posluchače dokázal však prof. Wolf hravě nadchnout pro prezentovanou oblast svou odbornou erudicí a zároveň srozumitelným výkladem. I když je Goethe poměrně známý autor a jeho dílo Faust patří k povinné literatuře, nabídl prof. Wolf další možné perspektivy analýzy, takže si z jeho slov všichni mohli odnést novou inspiraci pro studium tohoto významného díla.

Pro lepší pochopení u studentů dokládal prof. Wolf svá teoretická východiska citáty, kterými svou přednášku vhodně oživil. Publikum si získal také svými rétorickými schopnostmi a osobitým humorem - to když v rámci přednášky zavzpomínal i na své první cesty do Ostravy, která byla v Německu neznámým městem, stejně jako čeština samotná, takže rozklíčovat při nákupu jízdenky význam cílové stanice „Ostrava, hl. n.“ představoval značný zádrhel.

Na závěr poblahopřála paní prof.  Vaňková za celou katedru a předala oslavenci dárek.

Přejeme panu profesorovi k jeho jubileu mnoho zdraví a stále tolik vitality pro další vědeckou činnost a těšíme se na budoucí spolupráci.


Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa
Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa
Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa
Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa
Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa
Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa
Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa
Přednáška pana Prof. Dr. DDDDr.h.c. Norberta Richarda Wolfa

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023