27. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky FF OU

Dne 29. dubna 2022 se na katedře germanistiky FF OU konal již 27. ročník studentské vědecké konference. Letošní konferenci zahájila proděkanka pro vědu, výzkum a rozvoj, dr. Michaela Závodná, a moderace se ujal dr. Martin Mostýn. Studenti představili příspěvky v sekcích literární věda, lingvistika, hospodářská němčina a reálie.

Jako nejlepší mezi referáty byly odbornou porotou ohodnoceny příspěvky Pavlíny Hilscherové „Besonderheiten der Übersetzung von historischen Fachtexten“, Kláry Broschové „Die Eingliederung der Regionalliteratur in den Schulkanon am Beispiel des Werkes „Lose Vögel“ von Max Ring“ a Dominika Kalocsaie „Integration, Studium und Leben der Migranten und Menschen mit einem Migrationshintergrund aus arabischen oder überwiegend muslimisch geprägten Ländern in Deutschland“.

Jako každým rokem byla zastoupena oblast diachronní lingvistiky skupinou příspěvků, které soutěžily o Cenu Františka Schwarze. Jako nejvíce přínosné byly shledány texty Martina Tuháčka „Was soll man trinken, um die Gesundheit zu bewahren? Ratschläge aus ausgewählten Handschriften des 15. Jahrhunderts“ a Nelli Niessnerové „Die richtige Ernährung nach dem Juden von Salins und anderen mittelalterlichen Handschriften“. Ceny předal studentům doc. Jiří Schwarz, své uznání nad výkony všech zúčastněných vyjádřil v závěrečném projevu rektor Ostravské univerzity, prof. Jan Lata.

Hojný počet referentů, kteří přednesli široké spektrum témat, a následná živá diskuze přítomných účastníků svědčí o aktivní podpoře vědeckého bádání na katedře germanistiky v oblastech, které jsou zajímavé a inspirativní.

PhDr. Irena Šebestová, CSc.


27. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky FF OU
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
27. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky FF OU
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.
27. ročník Studentské vědecké konference katedry germanistiky FF OU
Autor: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 06. 2022