Habilitační a profesorská řízení

Filozofická fakulta OU má práva konat habilitační řízení v šesti oborech a profesorská řízení v pěti oborech, které spadají do tří oblastí vzdělávání: Filologie; Historické vědy a Filozofie, religionistika a teologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2019