Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Bohemistyka nr 3
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Alka
odborná kniha
 
Rok: 2002, Gazeta Antykwaryczna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Gazeta Antykwaryczna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Sprawy Narodowościowe - Seria Nowa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2002
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Universitas
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Bohemistyka nr 4
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002,
odborná kniha
 
Rok: 2002
ediční a redakční práce
 
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Acta academica karviniensis SU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku