Publikační činnost - IS PUBL
Vladimír Biloveský, Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Język Polski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Josef Dohnal, Jan Vorel
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize
 
Josef Dohnal, Miroslav Mikulášek
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize