Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Gościnność w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Gregor Johann Mendel´s Ancestors: The Schindler´s List
Eva Mrhačová, Jan Klein, Norman Klein, Colm O'Huigin
Rok: 2012, Folia Mendeliana
článek v odborném periodiku

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení efektivity a rizikovosti taktik tvorby časové rezervy při tlumočení (na analýze rusko-českých příkladů)
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Jaroslav Lipowski, Operatívna fonetika slovečiny, češtiny a pol´štiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ISBN 978-83-229-3202-5
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyk v náboženském životě na Těšínsku
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Język w środowisku kościelnym na Zaolziu (przedstawienie wyników badań)
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język w życiu religijnym duchowieństwa na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz istot nadprzyrodzonych płci żeńskiej w opowieściach zebranych przez Józefa Ondrusza
Beata Bednářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc, Urszula Kolberová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w Jezyku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krew i wampiry w tetralogii Siergieja Łukjanienki.
Jolanta Greń
Rok: 2012
stať ve sborníku

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2012, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

Maria Janion a polský romantismus
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Mikroi makrotoponimy jako baza nazewnicza dla innych typów onimów na przykładzie ergourbanonimów polskich i rosyjskich
Ekaterina Popova
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologiczne wykładniki perswazji w reklamie (na przykładzie wybranych kategorii)
Roman Sliwka
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Neverbaľnaja kommunikacija v obščenii narodov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbální komunikace při mezikulturní komunikaci jako součást curricula filologických a translatologických oborů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr SZALASNY
Rok: 2012, Verbum
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VI. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Perspektivy razvitija obrazovanija dlja Evropy XXI veka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polština v církevních pramenech 18. století
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize

Postawy Polaków wobec Czechów i mniejszości czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

Poszukiwanie formy bardziej pojemnej w poezji Czesława Miłosza
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Przekraczanie granic I
Jana Raclavská
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przekraczanie granic II
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przyslowia dawniej i dziś
Eva Mrhačová
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
kapitola v odborné knize


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 
facebook
social hub