Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, FF MU Brno
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Rozprawy Komisji Językowej
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Elmi asalar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Oficyna wydawnicza ATUT
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Zeszyty Prasoznawcze
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Konspekt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Uniwersytet Szczeciński
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, FF MU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce