Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kolektiv Autorů, Jana Raclavská
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Igor Jelínek
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Studia Slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Jan Vorel
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, TOP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Studia frazeologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Igor Jelínek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize