Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Muzeum Ustroński im. Jana Jarockiego
odborná kniha
 
Rok: 2009, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, ATH Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, FF UMB
kapitola v odborné knize
 
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Stimul
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky