Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Książnica Śląska T. 28 (2001-2003)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005, STUDIA SLAVICA IX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
odborná kniha
 
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2005, Computer Press
odborná kniha
 
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2005
ediční a redakční práce
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, PdF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Blažena Rudincová, Eva Dekanová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach
odborná kniha
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Mieczyslaw Balowski, Wojciech Chlebda
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Guliwer
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku