Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2021, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Izvestiya IPPO
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Vydavateľstvo Belianum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Povolzhskij pedagogicheskij vestnik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Akademia Ignatianum. Uniwersytet Pedagogiczny KEN
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Belanum. Vydavateĺstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky