Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019, Wydawnictvo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Vilímek, Natalia Nikolenko
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Janusz Karpeta, Hanne-Lore Bobakova
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce