Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Lexikální analýza západoslovanských parémií a rčení
Eva Mrhačová
Rok: 2016, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
kapitola v odborné knize

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lingvokulturologičeskaja cennost russkich, ukrainskich i češskich narodnych primět o pogodě kalendarnogo cikla
Jelena Kupcevičová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences. Přednášková činnost v rámci programu ERASMUS+
Blažena Rudincová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania
Zdeňka Nedomová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marián Andričík. Aspekty piesňového textu
Igor Jelínek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Marina Michajlovna Valencova: Narodnyj kalendar' Čechov i Slovakov. Etnolingvističeskij aspekt. Izdatěl'stvo Indrik. Moskva 2016
Jana Raclavská
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Měsíc autorského čtení 2016
Jiří Muryc
Rok: 2016
ostatní

Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí)
Jan Vorel
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Mieczkowska, H.: Zapożyczenia a paralele słowotwórczo-leksykalne w rozwoju leksyki przełomu wieków (w ujęciu słowacko-polskim)
Marta Pančíková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Môžu hrať jazykové charakteristiky autora originálu pri preklade pragmaticky orientovaného textu významnú úlohu?
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze
Irena Bogoczová, Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého)
Jan Vorel
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczanie terminologii polsko-słowackiej i polsko-czeskiej
Marta Pančíková
Rok: 2016, Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow
článek v odborném periodiku

Nauczyciel a uczeń - język w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebezpečenstvá poľsko-slovanských prekladov
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebezpečí nonverbální komunikace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nesklonyaemye prilagatel'nye kak rezul'tat progressivnoj tendencii analitizma v sovremennom russkom yazyke
Lukáš Plesník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

O językowym obrazie psa w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta
Petr Ligocký
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

O języku na ziemi cieszyńskiej za cesarza Franciszka Józefa I
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O kulturze i języku ocalenia narodowego
Karel Kadłubiec
Rok: 2016, Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant
kapitola v odborné knize

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

O některých typech neologizmů v české a ruské bankovní terminologii (diachronní a synchronní aspekt)
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Obraz rozkoše v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od počátků k současnosti (1955?2015). 60 let bohemistiky na ELTE
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odrodzenie narodowe na Słowacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VIII - Parémie v 21. století
Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Płyniesz Olzo
Karel Kadłubiec
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Płyniesz Olzo
Urszula Kolberová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Polacy w multikulturowej Ostrawie 1900-1939
Martyna Barbara Radłowska-Obrusník
Rok: 2016
stať ve sborníku

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

Polska i słowacka leksyka i frazeologia archaiczna
Marta Pančíková
Rok: 2016, Akademia Ignatianum
kapitola v odborné knize

Polské dny v Ostravě 2016
Michal Przywara
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Polski wyraz miód na tle słowiańskim (ujęcie porównawcze)
Marta Pančíková
Rok: 2016, Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

Polskie i czeskie stereotypy w kontekście historycznym
Michal Przywara
Rok: 2016
působení v zahraničí

Posudek na disertační práci Stanislavy Špačkové
Ljuba Mrověcová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potoczny język Polaków na Zaolziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Praktyka frazeodydaktyczna na przykładzie nauczania języka chorwackiego polskich studentów kroatystyki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prefiksoidy kak aktivnye stroevye ehlementy slozhnyh slov v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek)
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Publikacje słowackich i czeskich polonistów - podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego
Marta Pančíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
 
facebook
social hub