Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, Stowarzyszenie "Czuli barbarzyńcy - Razem dla Europy Środkowej"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Novaja rusistika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize