Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Wydawnictwo PTPN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Miroslav Mikulášek, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Lenka Hořínková-Kouřilová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Lukáš Hlouch, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce