Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Malgorzata Bortliczek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2023, LingVaria
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Vítězslav Vilímek, Petr Číhal
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Łukasz Mrzygłód, Agata Ostrowska-Knapik, Anna Szuster
Rok: 2023, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2023, NLN, s.r.o: Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Museum vivum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní