Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Stálý zástupce vedoucího katedry
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
553 46 1854
Pedagogičtí poradci
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie
553 46 1843
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
tutor pro SP Ruská filologie
553 46 1852
Koordinátoři pro zahraniční mobility
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1854
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1845
Projektový koordinátor
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Sekretariát
553 46 1841
 
Oddělení polonistiky
Vedení OP
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
553 46 1840
Kawala Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Profesoři
Balowski Mieczyslaw Józef, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
553 46 1842
553 46 1850
553 46 1842
 
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
553 46 1850
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk, koordinátor pro zahraniční mobility
činnost: mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
553 46 1845
Odborní asistenti
Kawala Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie
činnost: praktická polština, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
553 46 1840
Przywara Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura a kultura
553 46 1843
 
Oddělení rusistiky
Vedení OR
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
činnost: morfologie, lexikologie a frazeologie ruského jazyka, vývojové tendence v současné ruštině, pedagogická komunikace v ruštině
553 46 1854
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
553 46 1852
Profesoři
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc.
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární a filozofická hermeneutika, komparativní genologie
553 46 1852
Docenti
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
činnost: syntax a stylistika ruského jazyka, didaktika ruštiny
553 46 1854
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
tutor pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
553 46 1852
Odborní asistenti
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
553 46 1852
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1857
Maršík Lukáš, Mgr. Ing., Ph.D.
činnost: podnikatelská ruština, lektorská ruština
553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
činnost: morfologie, lexikologie a frazeologie ruského jazyka, vývojové tendence v současné ruštině, pedagogická komunikace v ruštině
553 46 1854
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
činnost: translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
553 46 1855
 
Oddělení aplikované slavistiky
Profesoři
Balowski Mieczyslaw Józef, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
553 46 1850
Odborní asistenti
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1857
 
Externí členové katedry
Externisté
Fucimanová Markéta, Mgr.
činnost: překladatelství
 
Klymenko Dmytro, Mgr. et Mgr.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1852
 
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický polský jazyk, lektorská polština
553 46 1846
Pošta Miroslav, Mgr.
činnost: základy audiovizuálního překladu
553 46 1852
 
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr.
činnost: interkulturní komunikace, novinářská praxe
553 46 1843
Vaida Viktoryia, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, běloruština, překladatelství
553 46 1857
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura, překladatelství
553 46 1840
 

Doktorandi katedry slavistiky

Doktorandi
Drapa Petr, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Greń Jolanta, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Grzesiczak Łukasz, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Krawiec Alicja, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Matyášková Gabriela, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Mrůzková Kateřina, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Nowicka Anna, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Plášková Monika, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Rozehnal Sopuchová Paulina, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Stenchláková Monika, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Szuster Anna, Mgr., Ph.D.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Szwaja Wiktor, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Zhaksybergenova Tomiris, Mgr
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2023