Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSL
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Sekretariát
Štěpánková Iveta
sekterářka
e-mail:
telefon: 553 46 1841
Oddělení polonistiky
Vedení OP
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, koordinátor pro zahraniční mobility, tutor oddělení polonistiky
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Kadłubiec Karel Daniel, prof. PhDr., DrSc.
emeritní profesor
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: chorvatština, slavistika, obecná lingvistika, dialektologie
e-mail:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
činnost: mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 1845
Odborní asistenti
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, koordinátor pro zahraniční mobility, tutor oddělení polonistiky
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
činnost: praktická polština, polština pro hospodářskou sféru
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1840
Przywara Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura a kultura
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Oddělení rusistiky
Vedení OR
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Profesoři
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc.
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární a filozofická hermeneutika, komparativní genologie
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Docenti
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
činnost: syntax a stylistika ruského jazyka, didaktika ruštiny
e-mail:
telefon: 553 46 1854
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Odborní asistenti
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
e-mail:
telefon: 553 46 1857
Mrověcová Ljuba, PhDr., Ph.D.
činnost: lexikologie, podnikatelská ruština, ruština pro nerusisty
e-mail:
telefon: 553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
činnost: morfologie a lexikologie ruského jazyka, ruština pro nerusisty (lékařské obory)
e-mail:
telefon: 553 46 1854
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
činnost: translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
e-mail:
telefon: 553 46 1855
Oddělení aplikované slavistiky
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: chorvatština, slavistika, obecná lingvistika, dialektologie
e-mail:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1842
Odborní asistenti
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
e-mail:
telefon: 553 46 1857
Externí členové katedry
Externisté
Binarová Jana, PaedDr.
činnost: slovenština
e-mail:
telefon: 553 46 1854
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický polský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1846
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr.
činnost: interkulturní komunikace, novinářská praxe
e-mail:
telefon: 553 46 1843
Vaida Viktoryia, Mgr.
činnost: praktický ruský jazyk, běloruština
e-mail:
telefon: 553 46 1852
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura, překladatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1840

Doktorandi katedry slavistiky

Doktorandi
Fiurášková Lucie, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Fucimanová Markéta, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Gancarz Aleksandra, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Greń Jolanta, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Hudečková Martina, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Kadłubiec Wojciech, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Karpeta Janusz, PhDr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Klymenko Dmytro, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Kočí Hana, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Kozieł Beata, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Ligocká Stefanović Marija, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1850
místnost:D603
Ligocký Petr, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Maršík Lukáš, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Plášková Monika, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Parszewska Aleksandra, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1850
místnost:D603
Rozehnal Sopuchová Paulina, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Szuster Anna, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Vaida Viktoryia, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609
Żmijowska Paulina, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon: 553 46 1846
místnost:D609

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 10. 2019