Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSL
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
553 46 1840
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
553 46 1854
Sekretariát
553 46 1841
 
Oddělení polonistiky
Vedení OP
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
553 46 1840
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie, koordinátor pro zahraniční pobyty
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Profesoři
Balowski Mieczyslaw Józef, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
553 46 1842
553 46 1850
553 46 1842
 
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
553 46 1842
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
činnost: mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
553 46 1845
Odborní asistenti
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie, koordinátor pro zahraniční pobyty
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
činnost: praktická polština, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
553 46 1840
Przywara Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura a kultura
553 46 1843
 
Oddělení rusistiky
Vedení OR
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
činnost: morfologie, lexikologie a frazeologie ruského jazyka, vývojové tendence v současné ruštině, pedagogická komunikace v ruštině
553 46 1854
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
553 46 1852
Profesoři
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc.
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární a filozofická hermeneutika, komparativní genologie
553 46 1852
Docenti
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
činnost: syntax a stylistika ruského jazyka, didaktika ruštiny
553 46 1854
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
tutor pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
553 46 1852
Odborní asistenti
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
553 46 1852
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1857
Mrověcová Ljuba, PhDr., Ph.D.
činnost: lexikologie, podnikatelská ruština, ruština pro nerusisty
553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
činnost: morfologie, lexikologie a frazeologie ruského jazyka, vývojové tendence v současné ruštině, pedagogická komunikace v ruštině
553 46 1854
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
činnost: translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
553 46 1855
 
Oddělení aplikované slavistiky
Profesoři
Balowski Mieczyslaw Józef, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
553 46 1842
Odborní asistenti
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1857
 
Externí členové katedry
Externisté
Fucimanová Markéta, Mgr.
činnost: překladatelství
 
 
Klymenko Dmytro, Mgr. et Mgr.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1852
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický polský jazyk, lektorská polština
553 46 1846
Maršík Lukáš, Mgr. et Ing., Ph.D.
činnost: podnikatelská ruština, lektorská ruština
553 46 1846
Pošta Miroslav, Mgr.
činnost: základy audiovizuálního překladu
553 46 1852
 
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr.
činnost: interkulturní komunikace, novinářská praxe
553 46 1843
Vaida Viktoryia, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, běloruština, překladatelství
553 46 1857
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura, překladatelství
553 46 1840
 

Doktorandi katedry slavistiky

Doktorandi
Bláha Renata, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon:
553 46 1846
místnost:
Bogoczová Angelika, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
e-mail:
telefon:
553 46 1846
místnost:
Greń Jolanta, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon:
553 46 1846
místnost:
Kozieł Beata, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon:
553 46 1846
místnost:
Krawiec Alicja, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon:
553 46 1846
místnost:
Matyášková Gabriela, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon:
553 46 1846
místnost:
Nowicka Anna, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon:
553 46 1846
místnost:
Plášková Monika, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon:
553 46 1846
místnost:
Rozehnal Sopuchová Paulina, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon:
553 46 1846
místnost:
Stenchláková Monika, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon:
553 46 1846
místnost:
Szuster Anna, Mgr., Ph.D.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon:
553 46 1846
místnost:
Szwaja Wiktor, Mgr.
obor: Polský jazyk
telefon:
553 46 1846
místnost:
Zhaksybergenova Tomiris, Mgr
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
telefon:
553 46 1846
místnost:


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2022