Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2020, Philologia Rossica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Sergey Likhachev, Tatyana Likhacheva, Lyudmila Silchenkova, Elvira Krivorotova, Lukáš Plesník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych-Śląsk Wydawnictwo Naukowe
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych-Śląsk Wydawnictwo Naukowe
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2020, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
kapitola v odborné knize