Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Polonicum. Uniwersytet Warszawski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize
 
Irena Bogoczová, Kay Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Marta Pančíková, Alexander Horák
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Collegium Colembinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)