Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce