Publikační činnost - IS PUBL
Agnieszka Czajkowska, Ewelina Mika
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Wydawnictwo PSP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Tertium Linguistic Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
odborná kniha
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku
 
Vítězslav Vilímek, Tatyana Yu. Makhortova, Irina G. Sidorova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Wydawnictwo PRO
odborná kniha
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Tematy i Konteksty
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Biblioteka "Niedzieli"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)