Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008, Tlumočení-překlad
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008, Studia Slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, ToP (tlumočení a překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Akademia techniczno-humanistyczna
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, STUDIA SLAVICA XII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Studia slavica -Slovanské studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Edita Gromová, Milan Hrdlička, Jaroslav Šoltys, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, AnaPress
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Blažena Rudincová, Eva Dekanová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, OperaSlavica
článek v odborném periodiku