Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
odborná kniha
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
odborná kniha
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Staropolskie teksty i konteksty
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí