Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Frazémy ve dvojjazyčných římskokatolických farních časopisech
Štěpánka Velčovská
Rok: 2015, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Gdy twoja mowa cię (nie)zdradza
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Geneze nesklonných slov v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2015, -Rocznik Historii Prasy Polskiej
článek v odborném periodiku

Gwarowe i niegwarowe kreowanie obrazu świata (na podstawie materiału językowego Zaolzia)
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Historia Głosu Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Jacek Kaczmarski - bard "Solidarności"
Urszula Pacíková, Andrea Gębalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Jak se liší neverbální komunikace Čechů a Poláků
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak zostać panią domu, czyli o języku i tematyce porad kulinarnych na łamach wybranych czasopism dla kobiet w kontekście obserwacji dyskursu tekstowego
Simona Mizerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Języki słowiańskie w procesie przemian
Mieczyslaw Balowski, Gabriela Olchowa
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K charakteristice genderových diferenciací v kontextu verbálního chování žen a mužů
Simona Mizerová
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka.
Blažena Rudincová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Komunikacja na pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Kronos
Petr Vidlák
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Księża Polacy w parafiach zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kul'turnaja cennost' toponimicheskikh terminov i sposoby ikh peredachi
Lukáš Plesník
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Léčivé rostliny používané na Těšínském Slezsku a jejich lidové názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikální analýza západoslovanských parémií
Eva Mrhačová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku
Michal Przywara
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lotyšská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lotyšská státní univerzita
Blažena Rudincová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Manipulacja w języku politycznej poprawności
Przemyslaw HOMA
Rok: 2015
stať ve sborníku

Manipulacja w języku politycznej poprawności
Przemyslaw HOMA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Margarity Sabasznikowej bytowanie w kulturze. "Zielona żmija. Historia jednego życia"
Jolanta Greń
Rok: 2015
stať ve sborníku

Měsíc autorského čtení 2015
Jiří Muryc
Rok: 2015
ostatní

Metodické materiály pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Vladimír Biloveský
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Michala Benešová - Renata Rusin Dybalska - Lucie Zakopalová a kol.: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, 300 s., ISBN 978-80-246-2732-8 (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Miejsce jednostki w przestrzeni social media (supermarketu kultury)
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva ve Slezsku. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mowa potoczna Zaozian
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Język Polski
článek v odborném periodiku

Możliwości pracy naukowej na pograniczu - na przykładzie badań środowiska kościelnego
Tereza Ondruszová
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Muž v jazyce a kultuře
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náhrobní nápisy na Těšínsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nebojme se genderu! Několik úvah k rodovým distinkcím v komunikaci žen a mužů
Simona Mizerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění)
Jan Vorel, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Non-formal adult education in contexts of globalization
Janusz Karpeta
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici?
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavia (časopis pro slovanskou filologii)
článek v odborném periodiku

O funkcji kumulatywnej czeskich egzonimów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
kapitola v odborné knize

O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 
facebook
social hub