Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Pes ve frazeologii slovanských jazyků. Obrazat na kučeto v balgarskite frazeologizmi, poslovici, pogovorki
Daniela Konstantinova, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Pes" v české frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Iva HOLÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Sobaka" i "pjos" v russkoj frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w frazeologii polskiej
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językowym obrazie świata
Jana Raclavská, Jana Raclavská, Piotr SZALASNY
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Po stopách Jana Pavla II. na Těšínsku
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poľskaja i češskaja neverbaľnaja kommunikacija: tendencii i izmenenija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Posudek doktorské práce Nazwy miar przestrzeni w historii polszczyzny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Rozwój dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników od XIV wieku do współczesności, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Vlastné mená v slovenských a poľských náboženských textoch z porovnávacieho hľadiska, Uniwersytet Jana Amose Komeńského v Bratislave
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek habilitační práce Eufemizmy we współczesnym języku słowackim, Univerzita Slezská v Katovicích
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potoczny język Polaków na Zaoziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena)
Miroslav Mikulášek, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Renata Putzlacher - "cieszyńska poetka dialogu"
Michal Przywara
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Rola agresji w komunikacji na pograniczu
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rola języka w przeżywaniu wiary Zaolziaków
Tereza Ondruszová
Rok: 2015, Zwrot
článek v odborném periodiku

Rostliny používané na Těšínském Slezsku v lidovém léčitelství a jejich názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Ruská akademie věd v Moskvě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
působení v zahraničí

Ruská zpívaná poezie
Igor Jelínek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Skúsenosti s cvičebnicou na rozvíjanie kognitívnych a rečových zručností tlmočníkov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLAVICA IUVENUM XVI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Slavjanski paraleli. Lemkovski rusinski i jugorusinski ezik (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Social media w dziedzinie e-polonistyki
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Wydawnictwo Polihymnia
kapitola v odborné knize

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Andrea Gębalová, Urszula Pacíková, Jana Januševičová, Aleš Opekar
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Současná ruská a polská zpívaná poezie I
Igor Jelínek, Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Urszula Pacíková, Aleš Opekar, Andrea Gebalová-Drzewiecká, Jana Januševičová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Blažena Rudincová
Rok: 2015
působení v zahraničí

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015
působení v zahraničí

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Státní akademie slovanské kultury
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
působení v zahraničí

Studia Slavica XIX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Szkice z dialektologii języka czeskiego. 1. Stratyfikacja czeskiego języka narodowego
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Šlechticův žid, žid šlechticem
Jiří Muryc
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století
Jan Vorel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Tematyczny czesko-polsko-rosyjskio i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2015, Wydawnictwo UŚ
kapitola v odborné knize

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub