Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Shkola Vidkrytogo Rozumu / Szkoła otwartego umysłu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2018, Verbum Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)