Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku
 
Jana Raclavská, Josef Šmajs, Milan Myška, Wojciech Świątkiewicz
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998, Wiedza Powszechna
odborná kniha
 
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Top
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
uspořádání výstavy (E)
 
Rudolf Zimek, Aleš Brandner, Radko Purm
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Český jazyk a literatura, č. 7 a 8
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Slavia, časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Wydawnictwo Śląsk Katowice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky