Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2003
ediční a redakční práce
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2003,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, ?Literatura Ludowa?
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Olza
odborná kniha
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Dariusz Tkaczewski, Maire Sobotková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, RAK
článek v odborném periodiku