Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Poznańskie Spotkania Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza lexiky v slovanských ľudových piesňach
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Atrakcyjność kobiety" w języku. Analiza materiału językowego w wybranych czasopismach dla kobiet
Simona Mizerová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Badania polsko-słowacko-czeskie wyrazów zdradliwych
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bogdan Trojak - "renegat literatury zaolziańskiej"?
Michal Przywara
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Bohemistyka XIV
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Černá smrt na Těšínsku a způsoby jejího léčení
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem IX
Jiří Muryc, Tomáš Rucki
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobrew, D.: Česká literatura v překladech do polštiny a knihy spojené s českou kulturou (2012 a 2013)
Jiří Muryc
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Doporučení publikace do tisku: Opyt lingvističeskogo analiza ključevych konceptov russkogo fol´klora (na primere koncepta "carevna")
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Duchovní dimenze umění interpretace - vědní paradigma "techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU v Brně
kapitola v odborné knize

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize

Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Rok: 2014, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum
kapitola v odborné knize

ERASMUS+, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 26.05 - 30. 05. 2014
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW)
Jana Raclavská
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Gdańsk
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

História polonistiky na FF UK
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe..., Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita
odborná kniha

Język w życiu religijnym na Zaolziu
Tereza Ondruszová
Rok: 2014, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Językowy obraz psa w polskiej frazeologii i idiomatyce - przyczynek do badań
Piotr SZAŁAŚNY
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Justyna Bargielska: Píšeš báseň?
Jiří Muryc
Rok: 2014
ostatní

K nekotorym aktivnym tendencijam v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
ostatní

Kampania negatywna i jej język w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce
Przemyslaw HOMA
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kampania negatywna i jej język w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce
Przemyslaw HOMA
Rok: 2014
stať ve sborníku

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikacja na pograniczu w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Leksem mężczyzna i jego opis w przysłowiach Františka Čelakowskiego
Alina Zimna
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leksem mężczyzna i jego opis w przysłowiach Františka Čelakowskiego
Alina Zimna
Rok: 2014
stať ve sborníku

Leksyka specjalistyczna a komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014, Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych
Jolanta Greń
Rok: 2014
ostatní

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 
facebook
social hub