Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Przejawy modernizmu w twórczości Norwida
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Rodina v těšínských textech
Beata Bednářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ruská akademie věd 2014-08-11 - 2014-08-23
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
článek v odborném periodiku

Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
kapitola v odborné knize

Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes
Jana Raclavská
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia Slavica XVIII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman, Styl mediálních dialogů
Simona Mizerová, Simona Mizerová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologia zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych - założenia projektu i jego realizacja
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych (nazwy wybranych roślin w językach: polskim, słowackim i słoweńskim)
Marta Pančíková
Rok: 2014, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń
článek v odborném periodiku

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Ekaterina Popova
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univerzita v Lublani
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Łódzki
Marta Pančíková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Václav Havel. Człowiek - pisarz - filozof - polityk
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Vysockij v češskich perevodach J. Moravcovoj, M. Dvoržaka i Raduzy
Igor Jelínek
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU
Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wladysław Lubaś (nekrolog)
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Slavia
článek v odborném periodiku

Wyraz żargonowy czy termin? Próba opisu leksyki socjolektu policyjnego
Mieczyslaw Balowski, Tomasz Marcinkowski
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého. Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim w świetle osiemnastowiecznych zabytków piśmiennych
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011)
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
článek v odborném periodiku

Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.): GEGENWÄRTIGE TRANSLATIONSWISSENSCHAFT IN DER SLOWAKEI - SLOVAK TRANSLATION STUDIES TODAY - SÚČASNÁ SLOVENSKÁ TRANSLATOLÓGIA
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, ToP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Žena a muž v kultuře a jazyce
Simona Mizerová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

100 let Hornického sdružení obce Stonava / 100 lat Stowarzyszenia Górniczego w Stonawie
Tereza Ondruszová
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Biały, czerwony, czarny. Konceptualizacja barw w twórczości Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Rok: 2013
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub