Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Filozofická fakulta PU v Prešove
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC
odborná kniha
 
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017, Ducatus Teschinensis
odborná kniha
 
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
působení v zahraničí