Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019, Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza Częstochowa
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza Częstochowa
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize