Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
odborná kniha
 
Rok: 2012, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Peter Lang
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Studia Slavica XV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta UJEP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Studia slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
ostatní
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Poznańskie Studia Językoznawcze
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Biloveský, Miroslav Grossmann, Ľubica Pliešovská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Russkij jazyk za ruběžom
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize