Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Forum Scientiae Oeconomia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Oficyna Wydawnicza ATUT
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Acta Humana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Milan Hrabal, Alfred Měškank, Justyna Pomierska
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Akademia Ignatianum Kraków
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize
 
Urszula Kolberová, Sebastian Taboł
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Kolektiv Autorů, Igor Jelínek
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Collegium Colombinum
kapitola v odborné knize