Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

Maria Janion a polský romantismus
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Mikroi makrotoponimy jako baza nazewnicza dla innych typów onimów na przykładzie ergourbanonimów polskich i rosyjskich
Ekaterina Popova
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologiczne wykładniki perswazji w reklamie (na przykładzie wybranych kategorii)
Roman Sliwka
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Neverbaľnaja kommunikacija v obščenii narodov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbální komunikace při mezikulturní komunikaci jako součást curricula filologických a translatologických oborů
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století
Jan Vorel
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Óndra Łysohorsky i język laski
Piotr SZALASNY
Rok: 2012, Verbum
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VI. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Perspektivy razvitija obrazovanija dlja Evropy XXI veka
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polština v církevních pramenech 18. století
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize

Postawy Polaków wobec Czechów i mniejszości czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

Poszukiwanie formy bardziej pojemnej w poezji Czesława Miłosza
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Przekraczanie granic I
Jana Raclavská
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przekraczanie granic II
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przyslowia dawniej i dziś
Eva Mrhačová
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Psichogermenevtika tvorčestva Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Ruské a české frazémy s klíčovým slovem dluh/dolg a jejich deriváty
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
kapitola v odborné knize

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Slavica Iuvenum XIII
Beata Bednářová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Současné ruské reálie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strukturní typy nesklonných slov v ruštině a jejich ekvivalenty v češtině.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012, Studia Slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych
Jana Raclavská
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Sytuacja socjolingwistyczna Kościołów na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Štefčík, J. Metodická príprava na súdne tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, TOP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Tallinn University, Estonia
Blažena Rudincová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tendence v současné ruské slovotvorbě (analýza materiálu jazyka ekonomické sféry)
Blažena Rudincová
Rok: 2012, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účast číslovek na západoslovanských frazémech
Eva Mrhačová, Karel Kadłubiec
Rok: 2012, Studia frazeologiczne
článek v odborném periodiku

Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub