Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Dáša Zvončeková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, CUBE consulting
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
kapitola v odborné knize
 
Eva Mrhačová, Jan Klein, Norman Klein, Colm O'Huigin
Rok: 2012, Folia Mendeliana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Kolektiv Autorů, Jana Raclavská
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Verbum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)