Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, BŚ
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Euromedia Group, k.s. - Universum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Stimul
odborná kniha
 
Rok: 2008, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Eva Mrhačová, Andrzej Świerczyński, Dobrosława Świerczyńska
Rok: 2008, Euromedia group, k.s. - Universum
odborná kniha
 
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Společnost přátel polské knihy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize
 
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Soňa Rábeková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Jelena Kupcevičová, Halyna Fiľ, Marija Fedurko
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jan Šabršula, Lenka Harviľaková
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, FIlozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2008, Sdružení přátel polské knihy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)