Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Museum vivum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe; Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Západočeská univerzita v Plzni
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023, Izdatel''stvo RAU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe; Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Elipsa
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
odborná kniha
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Soňa Filipová, Jiří Muryc
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí