Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Vývojové tendence v současné ruské a české slovotvorbě
Blažena Rudincová
Rok: 2015, GALIUM
kapitola v odborné knize

Vzhledově neodolatelný, ale povahově nesnesitelný, czyli o niektórych czeskich przymiotnikach i przysłówkach
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
článek v odborném periodiku

W cieszyńskim mateczniku
Karel Kadłubiec
Rok: 2015, Kongres Polaków w Republice Czeskiej
odborná kniha

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Z historie západoslovanského panslavismu a východoslovanského slavjanofilství: setkání Slovanů v Sankt Peterburgu a v Moskvě roku 1867
Ljuba Mrověcová
Rok: 2015, Galium
kapitola v odborné knize

Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.)
Jiří Muryc
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Zakład Filologii Czeskiej u Łużyckiej Uniwersytet Jagielloński
Irena Bogoczová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Ziemia z aspektu porównawczego polsko-czesko-słowackiego
Marta Pančíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Poznańskie Spotkania Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Analytická adjektiva v ruštině včera a dnes
Lukáš Plesník
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza lexiky v slovanských ľudových piesňach
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Atrakcyjność kobiety" w języku. Analiza materiału językowego w wybranych czasopismach dla kobiet
Simona Mizerová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Badania polsko-słowacko-czeskie wyrazów zdradliwych
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bogdan Trojak - "renegat literatury zaolziańskiej"?
Michal Przywara
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Bohemistyka XIV
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Černá smrt na Těšínsku a způsoby jejího léčení
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem IX
Jiří Muryc, Tomáš Rucki
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobrew, D.: Česká literatura v překladech do polštiny a knihy spojené s českou kulturou (2012 a 2013)
Jiří Muryc
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Doporučení publikace do tisku: Opyt lingvističeskogo analiza ključevych konceptov russkogo fol´klora (na primere koncepta "carevna")
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Duchovní dimenze umění interpretace - vědní paradigma "techné hermeneutiké"
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU v Brně
kapitola v odborné knize

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize

Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Rok: 2014, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum
kapitola v odborné knize

ERASMUS+, Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta, 26.05 - 30. 05. 2014
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění)
Jan Vorel
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW)
Jana Raclavská
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Gdańsk
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

História polonistiky na FF UK
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe..., Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2014, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Jazyk příhraničního mikrosvěta / Język przygranicznego mikroświata
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita
odborná kniha

Język w życiu religijnym na Zaolziu
Tereza Ondruszová
Rok: 2014, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Językowy obraz psa w polskiej frazeologii i idiomatyce - przyczynek do badań
Piotr SZAŁAŚNY
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Justyna Bargielska: Píšeš báseň?
Jiří Muryc
Rok: 2014
ostatní

K nekotorym aktivnym tendencijam v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
ostatní


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub