Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Obraz psa w poezji Kazimierza Ratonia
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odbiór emocji, czyli o fenomenie "komunikatu chwili" w przestrzeni social media
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel
Jan Vorel
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Rok: 2015
stať ve sborníku

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk
Igor Jelínek
Rok: 2015, GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke"
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. České jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. Ruské jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Jana Střížová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Jana Raclavská
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Pes v lidské společnosti
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v literárních dílech. Mickiewicz, Reymont, Ratoń
Petr Ligocký, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v literárních dílech. Obraz psa v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v mytologii a umění
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. Obrazat na kučeto v balgarskite frazeologizmi, poslovici, pogovorki
Daniela Konstantinova, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Pes" v české frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Iva HOLÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Sobaka" i "pjos" v russkoj frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w frazeologii polskiej
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językowym obrazie świata
Jana Raclavská, Jana Raclavská, Piotr SZALASNY
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Po stopách Jana Pavla II. na Těšínsku
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poľskaja i češskaja neverbaľnaja kommunikacija: tendencii i izmenenija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Posudek doktorské práce Nazwy miar przestrzeni w historii polszczyzny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Rozwój dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników od XIV wieku do współczesności, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Vlastné mená v slovenských a poľských náboženských textoch z porovnávacieho hľadiska, Uniwersytet Jana Amose Komeńského v Bratislave
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek habilitační práce Eufemizmy we współczesnym języku słowackim, Univerzita Slezská v Katovicích
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potoczny język Polaków na Zaoziu dziś
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatel a metaforika: frezeologie a zkušenost v ní ukrytá
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena)
Miroslav Mikulášek, Josef Dohnal
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize

Renata Putzlacher - "cieszyńska poetka dialogu"
Michal Przywara
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Rola agresji w komunikacji na pograniczu
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rola języka w przeżywaniu wiary Zaolziaków
Tereza Ondruszová
Rok: 2015, Zwrot
článek v odborném periodiku

Rostliny používané na Těšínském Slezsku v lidovém léčitelství a jejich názvy
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Ruská akademie věd v Moskvě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
působení v zahraničí

Ruská zpívaná poezie
Igor Jelínek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov
Jan Vorel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Skúsenosti s cvičebnicou na rozvíjanie kognitívnych a rečových zručností tlmočníkov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLAVICA IUVENUM XVI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Slavjanski paraleli. Lemkovski rusinski i jugorusinski ezik (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2015, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku

Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Social media w dziedzinie e-polonistyki
Paulina ŻMIJOWSKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Wydawnictwo Polihymnia
kapitola v odborné knize

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 
facebook
social hub