Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
působení v zahraničí
 
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Umění teorie a Zdeněk Mathauser ( soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. Zvláštní čas.Slavia 69, sešit 4
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Mojmír Vavrečka, Radomír Choděra, Vladimír Baar, Lumír Ries, Pavla Zajícová, Jana Mothejzíková, Marie Hanzlíková
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Władysław Sosna, Tadeusz Siwek
Rok: 2000, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000, Kalendarz Śląski na rok 2001
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Centr Evropy
odborná kniha
 
Rok: 1999, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Prace Filologiczne tom XLIV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku