Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Wydawnictwo Polihymnia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Igor Jelínek, Igor Jelínek, Jan Vorel, Michal Przywara, Darja Bittnerová, Urszula Pacíková, Aleš Opekar, Andrea Gebalová-Drzewiecká, Jana Januševičová
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2015, Wydawnictwo UŚ
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kolektiv Autorů, Jan Vorel
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, GALIUM
kapitola v odborné knize