Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Měsíc autorského čtení 2011
Jiří Muryc
Rok: 2011
ostatní

Mnemotechnické pomůcky pri osvojování ruského přízvuku
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morawy - historia dawna i współczesna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti substituce frazeologických jednotek v uměleckém textu
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Nazwy miejscowości, nazwiska i imiona polskie w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego
Sebastian Andrzej Taboł
Rok: 2011, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
článek v odborném periodiku

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Poznańskie Studia Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Nesklonná substantiva v ruštině počátku 21. století
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Neverbální komunikace při soudním tlumočení
Miroslav Grossmann, Vladimír Biloveský, Vítězslav Vilímek, Ľubica Pliešovská
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo češskich rusistov s Taťjanoj V. Kozlovoj
Blažena Rudincová, Zdeňka Nedomová, Květuše Lepilová
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo T. V. Kozlovoj s češskimi rusistami
Zdeňka Nedomová, Blažena Rudincová, Květuše Lepilová
Rok: 2011, Russkij jazyk za ruběžom
článek v odborném periodiku

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Radky Morongové
Blažena Rudincová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Otraženie etničeskoj prinadležnosti v neverbal'nom plane obščeniâ
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Panelová diskuse o Balabanovi
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perswazyjność progów liczbowych w reklamie
Roman Sliwka
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
kapitola v odborné knize

Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Použití přístroje DENAS-Vertebra při léčbě onemocnění páteře. Metodická doporučení
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiwicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Problematika časovo deaktualizovanej lexiky v preklade
Marta Pančíková
Rok: 2011, Univerzita Komenského
kapitola v odborné knize

Problematika výuky praxeologie překladu v rámci nově založených překladatelských oborů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Przestrzeń jako kategoria językowa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Usta ad albim Bohemica
článek v odborném periodiku

Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Rok: 2011, FF OU
odborná kniha

Pygmejové Tvoji bratři
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

(rec.) Mira Načeva-Marvanová, Perfektum v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu,Nakladatelství Lidových novin, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-041-8
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ostatní

"Rodzinna Europa" Czesława Miłosza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rośliny w językowym obrazie kobiety
Renáta ZECHOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Różnice kulturowe i pokoleniowe w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruština pro komunikaci v podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sémantická gesta v interlingvální komunikaci
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simvolika jazykovych jedenic funkcionalno-semanticzeskogo pola "moda" v romane M. Bulgakova "Master i Margarita"
Dmytro Klymenko
Rok: 2011,
článek v odborném periodiku

Slavia Iuvenum XII
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XII.
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Spisovná norma jazyka z pohledu lingvistického i lingvodidaktického
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Univerza v Mariboru
kapitola v odborné knize

Sposoby omijania i poruszania tematu śmierci w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sposoby poruszania i omijania tematów tabu w literaturze dla dzieci na przełmie XX i XXI wieku
Weronika HRUBÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Studia Slavica XV
Jana Raclavská
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
 
facebook
social hub