Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Frazeografia słowiańska
Mieczyslaw Balowski, Władysław Chlebda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Globalizace světa, globalizace komunikace a její důsledky pro translaci
Milan Hrdlička
Rok: 2001
stať ve sborníku

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848
Jana Raclavská
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Informator dla studentów. Specjalność: język czeski
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001,
odborná kniha

Interdyscyplinaroność studiów polonistycznych
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencia v slovenčine a slovinčine
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Interferencje w aspekcie bilingwizmu i doistości kultury
Jiří Damborský
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretace jako výsledek dialogu s autorem
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Jezuita B. Balbin w obronie języka słowiańskiego i czeskiego
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

K některým otázkám výuky českému jazyku na polských vysokých školách
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

K překladatelskému porovnání jazyků
Milan Hrdlička
Rok: 2001, Opera Slavica XI
článek v odborném periodiku

Ke komunikaci a překladu jako komunikačnímu aktu
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP XII
článek v odborném periodiku

Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Bohemistyka nr 1
článek v odborném periodiku

Komerčná ruština v praxi
Blažena Rudincová
Rok: 2001, Šebestová, V. - Šebesta, J. In: Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Kommunikativnyje bariery na sintaksičeskom urovne.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kommunikativnyje barjery v russko-češskom obščenii.
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kompozita analyticko-adjektivního typu v komerčních textech jako výsledný produkt při procesu univerbizace
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Marie Čechová. Komunikační a slohová výchova
Mieczyslaw Balowski, Marie Čechová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001, LIBRI
kapitola v odborné knize

Metody, techniki i technologie tradycyjne w porównaniu z ich wersjami najnowszymi
Marta Pančíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Międzynarodowe kongresy geograficzne 1871 - 2000
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zeszyty Naukowe GWSH
článek v odborném periodiku

Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy (Ke studiím Galiny Binové)
Květuše Lepilová
Rok: 2001, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Nad wynikami spisu ludności
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, Zwrot
článek v odborném periodiku

Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I
Jana Raclavská, Eva Mrhačová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Novyje učebnyje posobija po russkomu jazyku dlja inostrancev, izučajuščich ekonomiku i biznes v vuzach v sovremennom Sankt Peterburge
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
stať ve sborníku

O komunikaci a překladu jako komunikačním aktu
Milan Hrdlička
Rok: 2001, TOP
článek v odborném periodiku

O życiu i twórczości Gustawa Morcinka. Słowo wstępne
Jan Malicki
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obcojęzyczne elementy w najwcześniejszych opowiadanich H. Sienkiewicza
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Obraz-slovo, slovo-obraz v ontogenezi čtenáře
Květuše Lepilová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Rok: 2001, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2001
působení v zahraničí

"Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka"
Miroslav Mikulášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Rok: 2001
stať ve sborníku

Podíl předložek na jazykových bariérách v cizojazyčné komunikaci
Mojmír Vavrečka
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pohádky - nepohádky A. N. Afanasjeva a jejich čtenáři
Vítězslav Vilímek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Martina Imider
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí
Tadeusz Siwek
Rok: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
článek v odborném periodiku

Polonistyka na Uniwersytecie w Ostrawie
Jiří Damborský
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polonistyka ostrawska w latach 1990-2000
Zofia Matysková
Rok: 2001
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
 
facebook
social hub