Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ernst-Moriz-Arndt-Universität
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Belgorodskij gosudarstvennyj universitet
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Slavica iuvenum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí