Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2022, Philologia Rossica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2022, Świat i Słowo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Peter Lang GmbH
odborná kniha
 
Rok: 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Uniwersytet Slaski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Biblos
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM Poznań
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)