Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských V. Ostrava
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II
Lenka Naldoniová, Jan Vorel
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku

Pesnja o druge Vladimira Vysockogo i jeje perevody na anglijskij i cheshskij jazyki
Igor Jelínek
Rok: 2010, Sankt-Peterburgskij gosydarstvennyj universitet
kapitola v odborné knize

Polska krzyżówka panoramiczna a jęyzkoznawstwo
Radka POLJAKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskie szkolnictwo na Litwie - stan współczesny i perspektywy
Jiří ŠIMON
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskie szkolnictwo na Litwie - stan współczesny i perspektywy
Jiří ŠIMON
Rok: 2010
stať ve sborníku

Polszczyzna zaolziańska
Urszula Kolberová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Procesy internacionalizace současné ruské slovní zásoby
Blažena Rudincová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prozvišča svjatych v russkom narodnom kalendare, poslovicach i pogovorkach
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Przegląd najważniejszych publikacji mediewistyki polskiej ostatnich kilkunastu lat
Jiří ŠIMON
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Přehled českých a slovenských vysokoškolských pracovišť, insitutcí a profesních organizací zabývajících se odborným překladem
Vítězslav Vilímek, Edita Gromová, Milan Hrdlička, Vítězslav Vilímek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Přístroj Lados - rychlá pomoc při úrazech
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Rabota nad formirovanijem orfografičeskich uměnij i navykov studentov
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rifmy i sredstva ich realizacii v russkich narodnych primetach o pogode
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Rosyjski rock - specyfika, kontekst kulturowy. Uwagi wstępne
Jolanta Greń
Rok: 2010
stať ve sborníku

Russkie bezekvivalentnye frazemy i slovackie frazeologičeskie lakuny
Milada Jankovičová
Rok: 2010, Belgorodskij gosudarstvennyj universitet
kapitola v odborné knize

Russkije bezekvivalentnyje frazemy i slovackije frazeologičeskije lakuny
Milada Jankovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Slavic network - zradnosti slovinskej a slovenskej lexiky
Marta Pančíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Slovenské frazémy športového pôvodu
Milada Jankovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Słowa klucze poezji K.H. Máchy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifická emblematická gesta v češtině a v polštině
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sredstva realizacii rifm v russkich narodnych primětach o pogodě
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Strategia tłumaczenia prawniczego
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2010, Slavica iuvenum
článek v odborném periodiku

Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV
Jana Raclavská
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Súčasná rečová etiketa v západoslovanskom a východoslovanskom prostredí. Konfrontačný aspekt
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Súdne tlmočenie ako špecifický druh tlmočenia
Milada Jankovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Testovani znalosti ciziho jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Marta Pančíková
Rok: 2010, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
článek v odborném periodiku

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Blažena Rudincová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061
 
facebook
social hub