Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Jeseň v pranostikách : porovnanie poľských a slovenských pranostík
Marta Pančíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Język dyskursu politycznego pierwszych wolnych wyborów w Czechach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Języki w Kościele na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Júlové pranostiky
Marta Pančíková
Rok: 2009, ATH Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

K aktuálnímu stavu výzkumu jazyka na Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2009
stať ve sborníku

K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovenskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K problematike určovania bezekvivalentnej frazeológie
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

KOBIETA W POLSZCZYŹNIE (analiza obrazu kobiety na przykładzie wybranych polskich czasopism kobiecych)
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivny prístup v glottodidaktike
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, FF UMB
kapitola v odborné knize

Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Kulturní determinanty struktury jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Lingvodidaktika, překladatelství a tlumočnictví
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medzijazyková idiomatickosť odborného jazyka
Milada Jankovičová
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize

Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Miłoszowski obraz Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mrhačová, E., Balowski, M.: Česko-polský frazeologický slovník
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii
Blažena Rudincová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nesklonjajemyje suščestvitel´nyje na ruběže věkov
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nesklonjamyje suščestvitel´nyje inojazyčnogo proischoždenija na polosach gazet i žurnalov
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

O prekladaní poľských textov (problematika zradných slov v prekladoch)
Marta Pančíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Obraz kobiety w polszczyźnie
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských IV
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby rúk v slovenskej a ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pohyby tela ako motivačná báza ruských a slovenských frazém
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pojmenování nových profesí a pozic v oblasti ekonomiky a podnikání
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prefixoid evro- jako komponent ruských hybridních kompozit
Blažena Rudincová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problematika poľsko-slovenských právnických prekladov
Marta Pančíková
Rok: 2009, Stimul
kapitola v odborné knize

Projavlenija analitizma v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Projekt FRVŠ č. 1495/2008 Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusistika na Filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Russkije prostorečnyje frazemy i ich slovackije ekvivalenty
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum X
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Slovanské paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński (2)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII
Jana Raclavská
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Song about a friend aneb Nad překlady Vladimíra Vysockého do angličtiny
Igor Jelínek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Soudní tlumočník ve dvojím sevření
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub