Publikační činnost - IS PUBL
Dáša Zvončeková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Kolektiv Autorů, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Acta academica karviniensia
článek v odborném periodiku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Mieczyslaw Balowski, Tomasz Marcinkowski
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
článek v odborném periodiku