Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Doporučení monografie do tisku: Dekanová, E. Kapitoly z teórie a didaktiky prekladu odborných textov
Blažena Rudincová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení monografie do tisku: Mrověcová, L. Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny sféry podnikání v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou)
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor
Jan Vorel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Duchovní substance hermeneutické exegeze
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Etnokultúrne symboly v ruskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
působení v zahraničí

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Já, ty a oni v polských aforismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Jak zbudowana jest krzyżówka panoramiczna
Radka POLJAKOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Szcepański. Dzenniki z lat 1935 - 1945
Karel Kadłubiec
Rok: 2009, Muzeum Ustroński im. Jana Jarockiego
odborná kniha

Jazykový kontakt v dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Vybrané aspekty a terminologie
Jiří Muryc
Rok: 2009, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

Jeseň v pranostikách : porovnanie poľských a slovenských pranostík
Marta Pančíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Język dyskursu politycznego pierwszych wolnych wyborów w Czechach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Języki w Kościele na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Júlové pranostiky
Marta Pančíková
Rok: 2009, ATH Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

K aktuálnímu stavu výzkumu jazyka na Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2009
stať ve sborníku

K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace
Miroslav Mikulášek
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovenskej frazeológii
Milada Jankovičová
Rok: 2009, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K problematike určovania bezekvivalentnej frazeológie
Milada Jankovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

KOBIETA W POLSZCZYŹNIE (analiza obrazu kobiety na przykładzie wybranych polskich czasopism kobiecych)
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivny prístup v glottodidaktike
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, FF UMB
kapitola v odborné knize

Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

Kulturní determinanty struktury jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Lingvodidaktika, překladatelství a tlumočnictví
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medzijazyková idiomatickosť odborného jazyka
Milada Jankovičová
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize

Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad
Jan Vorel
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku

Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Miłoszowski obraz Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mrhačová, E., Balowski, M.: Česko-polský frazeologický slovník
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii
Blažena Rudincová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nesklonjajemyje suščestvitel´nyje na ruběže věkov
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nesklonjamyje suščestvitel´nyje inojazyčnogo proischoždenija na polosach gazet i žurnalov
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

O prekladaní poľských textov (problematika zradných slov v prekladoch)
Marta Pančíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Obraz kobiety w polszczyźnie
Simona Gwuzd Mizerová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub