Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
On some aspects of media communique
Janusz Karpeta, Hanne-Lore Bobakova
Rok: 2014, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Opole University, Poland
Blažena Rudincová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Opole University, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Opole University, Poland
Ljuba Mrověcová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Parémie - pravé démanty jazyka (místo úvodu)
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polonistika a jej kontakty
Marta Pančíková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze
kapitola v odborné knize

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
odborná kniha

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polskość Polaka na emigracji - język i kultura a tożsamość
Anna Burek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Pragmatyczno-komunikacyjne kategorie pojęcia "agresja"
Janusz Paśkiewicz
Rok: 2014
stať ve sborníku

Prameny etických nároků na překladatele a tlumočníka a míra jeho odpovědnosti na současném globálním trhu
Vítězslav Vilímek, Dáša Zvončeková
Rok: 2014, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
kapitola v odborné knize

Próba analizy bionimów w nazwach własnych gminy Siedlce w Polsce
Dmytro Klymenko
Rok: 2014
stať ve sborníku

PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií
Jana Raclavská
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przejawy modernizmu w twórczości Norwida
Petr LIGOCKÝ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Rodina v těšínských textech
Beata Bednářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ruská akademie věd 2014-08-11 - 2014-08-23
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slovotvorný potenciál přejímek v současné ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

SOME PROBLEMS OF TRANSLATION TUITION PRAXEOLOGY WITHIN THE FRAMEWORK OF NEWLY ESTABLISHED TRANSLATION DISCIPLINES IN THE CZECH REPUBLIC
Vítězslav Vilímek
Rok: 2014, Vestnik slavjanskich kuľtur
článek v odborném periodiku

Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Eva Mrhačová
Rok: 2014, Univerzita Palackého Olomouc
kapitola v odborné knize

Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes
Jana Raclavská
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

STUDIA HUMANITATIS
Miroslav Mikulášek, Zdeňka Kalnická, Jan Vorel
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia Slavica XVIII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman, Styl mediálních dialogů
Simona Mizerová, Simona Mizerová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologia zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych - założenia projektu i jego realizacja
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu
Jan Vorel
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

The brief overview of the analysis of political language in the Czech-Polish context with reference to the election spots in the European parliament in 2009
Janusz Karpeta
Rok: 2014, Acta academica karviniensia
článek v odborném periodiku

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych
Marta Pančíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych (nazwy wybranych roślin w językach: polskim, słowackim i słoweńskim)
Marta Pančíková
Rok: 2014, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń
článek v odborném periodiku

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Ekaterina Popova
Rok: 2014
působení v zahraničí

Univerzita v Lublani
Irena Bogoczová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
 
facebook
social hub