Ze života katedry

Dva výjimečné vydavatelské počiny ostravských slavistů

Na konci kalendářního roku 2023 vyšla v prestižním německém vydavatelství Peter Lang Verlag již druhý titul z dílny ostravské slavistiky. Nová monografie The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research představuje výstup z výzkumu mladé ostravské polonistky, bohemistky a překladatelky Anny Szuster, absolventky doktorského studia FF OU v oboru Polský jazyk a stávající posluchačky doktorského studijního programu Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika.

Česká polonistika slaví 100 let. Ostravští polonisté si převzali v Praze významná ocenění polské vlády

Ostravská polonistika Filozofické fakulty OU byla jedním ze čtyř českých univerzitních polonistik, které se 17. října zúčastnily oslav v pražském Karolinu připomínající 100 let od inaugurační přednášky Mariana Szyjkowského.

Projektový den s ruštinou pro žáky ZŠ

V pátek 9. června 2023 se na katedře slavistiky uskutečnil Projektový den s ruštinou, který byl připraven pro žáky 9. třídy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a s Montessori výukou z Nového Jičína.

Další z řady studentských překladatelských úspěchů

Dne 21. prosince 2022 byly v Křišťálovém sále Ruského domu v Praze shrnuty výsledky třetího ročníku překladatelské soutěže Raduga-Duha pro začátečníky. Zúčastnili se jí studenti vysokých, středních i základních škol, kteří se věnují ruštině.

Evropská jazyková cena Label 2022 pro ostravskou polonistiku

V pondělí 17. října 2022 byla v pražském Kaiserštejnském paláci předána ocenění Evropské komise inovativním vzdělávacím projektům. Mezi osmi oceněnými školami, které získaly Evropskou jazykovou cenu Label, určenou aktivitám z oblasti jazykového vzdělávání je letos také Ostravská univerzita.

Na „Ostravské“ se daří inovativním projektům

Prestižní evropské ocenění si tentokrát převzala ostravská polonistika.

Skrze jazyk ke kultuře a mentalitě národa

Projekt „Towards Modern Slavic Studies“, realizovaný v rámci strategických partnerství programu Erasmus+ (č. 2020-1-PL01-KA203-081976), zapojil týmy akademických pracovníků z Katovic (Polsko), Ostravy ČR) a Skopje (Severní Makedonie) do hledání nových metod výuky cizích slovanských jazyků, slovanských literatur, kultur a reálií.

Můj Erasmus v Estonsku

Když mi přišel email o tom, že se můžu zúčastnit erasmovského pobytu, dlouho jsem neváhala a začala jsem vyplňovat přihlášku. Posledních pár měsíců jsem byla neustále v práci, a tak jsem si řekla, že si zasloužím trochu „volna“, a že se konečně budu více soustředit na studium

Vyjádření katedry slavistiky k agresi vůči Ukrajině

V souvislosti s ozbrojenou agresí Ruské federace proti Ukrajině a zásadním porušením mezinárodních dohod a norem závazných v civilizovaném světě jako vyučující katedry slavistiky FF OU důrazně odsuzujeme útoky a použití násilí vůči nevinným obyvatelům suverénní země.

Na semestr v Bulharsku

Mojí hostitelskou univerzitou se stala Univerzita sv. Cyrila a Metoděje ve Veliko Tarnovo. Pokud mám být upřímná, Tarnovská univerzita nepatří do žebříčku univerzit s nejmodernějším vybavením učeben a prostorů, ale tento, z mého pohledu, malý nedostatek kompenzují obrovskou vstřícností všech vyučujících na univerzitě, kteří byli velice milí a ochotni vždy pomoci a poradit.

Spolužáci se divili, proč chci studovat polštinu. Dnes pro ně občas překládám

Jiří Šimon je původem z České Třebové. Studium polské filologie na Filozofické fakultě OU ho v roce 2006 přivedlo k práci v ostravském Informačním centru. Z průvodce se postupně propracoval do manažerské pozice, od roku 2019 je totiž ředitelem ostravských informačních center OSTRAVAINFO!!!

Katedra slavistiky na sociálních sítích

Katedra slavistiky Filozofické fakulty OU na Facebooku a Instagramu.

Projektová výuka ruského jazyka na Gymnáziu Nový Jičín

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity se snaží udržovat kontakt se svými absolventy, zejména pak s těmi, kteří působí v oboru, tj. ruštinu aktivně používají nebo vyučují. K jedněm z našich úspěšných absolventů patří i Mgr. Petr Horák, který zajišťuje výuku ruského a českého jazyka na Gymnáziu Nový Jičín.

Towards Modern Slavic Studies – nový projekt ostravské slavistiky v rámci programu Erasmus+

Mezinárodní tým slavistů ze tří evropských zemí zahájil na sklonku roku 2020 práci na novém projektu (Erasmus+ Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání) „Towards Modern Slavic Studies“, přinášejícím novou perspektivu v realizaci moderních slavistických studijních programů v navazujícím magisterském studiu.

Polski.info

Ostravská polonistika je jedním z partnerů a tvůrců nového interaktivního online portálu pro výuku základů polštiny.

Naučit se polsky online? S polski.info žádný problém

Naučit se jazyk online je jednodušší než kdykoli dříve. Do rodiny online výukových programů, na nichž se podílí katedra slavistiky FF OU, přibyla také polština.

Opäť smer Moskva

Po ani nie polroku od môjho návratu z pobytu v rámci programu Erasmus+ v Moskve, sa mi naskytla možnosť opäť navštíviť metropolu Ruska, zaspomínať si na zážitky z predchádzajúceho pobytu, stretnúť sa s kamarátkami, ktoré som spoznala v minulosti a to všetko, a ešte omnoho viac vďaka podpore mojej alma mater – Ostravskej univerzite.

V Moskve na pár okamihov

Mnohí z nás študentov sa pohrávajú s myšlienkou vycestovať počas štúdia do zahraničia. Dnes máme skvelé možnosti na absolvovanie študijných programov v zahraničí, vďaka rôznym programom, najmä Erasmus+.

Můj rok v Estonsku

Už je to poměrně dlouhá doba, co jsem se rozhodla sebrat svou veškerou odvahu a jít se informovat na oddělení zahraničních vztahů o možnostech výjezdu na stáž v rámci programu Erasmus+.

Slavica iuvenum 2019

Obdobně jako v minulých letech, tak i v letošním roce uspořádala Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity mezinárodní setkání mladých slavistů Slavica iuvenum 2019

Slavistická exkurze ostravských rusistů

Tradiční slavistická exkurze do Prahy.

Vědecká konference Studia humanitatis 2018

Fotoreportáž z konference.

Slavica iuvenum 2018

Ve dnech 27. a 28. března 2018 uspořádala Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity tradiční setkání mladých slavistů Slavica iuvenum. Letošní již XIX. ročník tak navázal na předešlé úspěšné ročníky konference.

Slavica iuvenum 2017

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity uspořádala ve dnech 28. a 29. března 2017 již osmnácté mezinárodní setkání mladých slavistů - Slavica iuvenum.

Kulturologický seminář pro studenty rusistiky

Dne 11. října 2016 proběhl na katedře slavistiky FF OU kulturologický seminář Mgr. Ksenie Cypljakové.

Paremiologická konference poosmé

Ve dnech 13. - 14. září 2016 se sjeli do Ostravy již poosmé evropští slavisté zabývající se slovanskými parémiemi.

Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka

Oddělení rusistiky již pětadvacet let aktivně spolupracuje s učiteli ze základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Všechny učitele ruského jazyka, ale i posluchače rusistiky a překladatele sdružuje Česká asociace rusistů (ČAR), jejíž pobočka funguje na FF OU od roku 1991 a v současnosti má třicet pět členů.

Úspěch studentky rusistiky

Ve dnech 23. - 24. května 2016 se na Baltské univerzitě Immanuela Kanta v Kaliningradu konala V. mezinárodní olympiáda ruského jazyka, literatury a kultury.

Vědecká konference Studia humanitatis 2016

Fotoreportáž z konference.

Kraków 2016

Po sedmi letech organizovaných tematických exkurzí nás osud a zájem studentů ostravské polonistiky v dubnu 2016 opět zavedl do Krakova a okolí.

Slavica iuveum 2016

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity uspořádala ve dnech 30. a 31. března 2016 již sedmnácté setkání mladých slavistů – Slavica iuvenum.

Významné ocenění polonistky prof. Marty Pančíkové

Mezi laureáty z řad světových polonistů se tento rok zařadila také prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc., významná slovenská polonistka, od roku 2011 členka katedry slavistiky FF OU.

Ostravští slavisté v Praze

Dvoudenní slavistické exkurze v Praze se ve dnech 2. a 3. prosince 2015 zúčastnila třicetičlenná skupina studentů OU.

Publikace pro studenty rusistiky

12. listopadu 2015 byla naší katedře předána zástupci vydavatelství PR Aspekt International a Ruského obchodního zastoupení kniha „Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy“.

Teorie a praxe komunitního tlumočení

Studenti katedry slavistiky FF OU se mohli 20. listopadu 2015 prostřednictvím Mgr. Gabriely Gańczarczyk seznámit s teoretickou stránkou komunitního tlumočení a podstatou práce, popř. terénní praxí tlumočníků.

Cena rektora 2015 pro studenta katedry slavistiky

Akademický den Ostravské univerzity je již tradičně spjat s udílením ocenění nejlepším studentům naší alma mater za uplynulý akademický rok.

Překladatelský workshop na polonistice

V poměrně pravidelných intervalech se v posledních letech na ostravské polonistice konají překladatelské workshopy, určené českým polonistům a polským bohemistům.

Konference Area Slavica 2015

Ve dnech 20. a 21. října uspořádala katedra slavistiky první ročník mezinárodní vědecké konference Area Slavica.

Adam Zagajewski hostem ostravských polonistů

V rámci letošního, již 9. ročníku literárního festivalu ProtimluvFest (jehož partnerem je mj. katedra slavistiky FF OU) měli ostravští polonisté jedinečnou příležitost hostit Adama Zagajewského.

Noc vědců 2015 na slavistice

V pátek 25. září se katedra slavistiky připojila k celostátní akci Noc vědců, jejímž cílem je mj. popularizovat a propagovat vědu a vzdělávání.

Ostravští polonisté na MAČ 2015

V červenci hostila Ostrava 16. ročník Měsíce autorského čtení (MAČ), na jehož realizaci se také letos podíleli polonisté katedry slavistiky FF OU.

Velký překladatelský úspěch studentky ostravské rusistiky

S velkou radostí oznamujeme, že naše studentka Bc. Michaela Matušková (obor Český jazyk a literatura – Ruský jazyk, Učitelství pro SŠ), která v loňském roce zvítězila v Překladatelské soutěži OU v kategorii neliterární/odborný překlad, opět potvrdila své kvality, když v celostátní soutěži Raduga-Duha obsadila druhé místo v kategorii 20-25 let!

Přednáška prof. Kadłubce u příležitosti jmenování emeritním profesorem

U příležitosti jmenování pana prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc., emeritním profesorem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, proslovil profesor K. D. Kadłubiec dne 24. dubna 2015 přednášku na téma Droga Profesora Jana Szczepańskiego jako człowieka, uczonego i myśliciela.

Opole 2015

Dva dny po Velikonočních svátcích vyrazila část studentů polonistiky v Ostravě na tematickou exkurzi do polského Opole.

Ruský symbolismus a Valerij Brjusov (debata v Antikvariátu Fiducia)

O ruském symbolismu, Valeriji Brjusovovi a Ohnivém andělovi debatovali 24. 2. 2015 V Antikvariátu Fiducia rusista Jan Vorel a režisér NDM Jiří Nekvasil.

Umění a politická opozice v Rusku

Studenti oddělení rusistiky se 6. března 2015 v hojném počtu zúčastnili přednášky doc. T. Glance Umění a politická opozice v Rusku.

Slavistická exkurze na oddělení rusistiky

Ráda bych se s vámi podělila o zážitky z exkurze do Slovanské knihovny v Praze, které se zúčastnila naše čtyřčlenná skupina „druhaček“ společně s kolegyněmi z magisterského studia na počátku prosince 2014.

Předvánoční setkání polonistů

Cukroví, koledy a nefalšovaná vánoční atmosféra, ano taková byla letošní Wigilijka. Tradiční předvánoční polonistický večírek proběhl ve středu 17. prosince 2014 v TV klubu v centru Ostravy.

Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu

Ve dnech 16. a 17. 10. 2014 a se v litevském Vilniusu uskutečnila Mezinárodní vědecká konference Tożsamosć na styku kultur.

Tři nezapomenutelné dny budoucích překladatelů - rusistů v centru ruského jazyka a kultury Plovdivské univerzity v Bulharsku

Ve dnech 14. - 16. 11. 2014 se na Plovdivské univerzitě Paisije Chilendarského v Bulharsku konal IV. mezinárodní vědecko-praktický seminář k přípravě profese překladatele.

Studenti oddělení rusistiky navštívili výstavu současného ruského umění v Ostravě

Studenti oddělení rusistiky katedry slavistiky navštívili v doprovodu dr. Jelínka a doc. Vorla vernisáž výstavy Měřítka touhy současné ruské umělkyně Iriny Koriny.