Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2020, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM Poznań
odborná kniha
 
Vítězslav Vilímek, Klaudia Eibenová, Viktoria Patso, Kateřina Sylvestrová, Anna Stuchlíková, Sulamif Šímová
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Nakladatelství Pavel Mervart, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2020, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)