Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Oficyna Wydawnicza Leksem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Janusz Karpeta, Hanne-Lore Bobakova
Rok: 2014, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku