Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Słowa klucze poezji K.H. Máchy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifická emblematická gesta v češtině a v polštině
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sredstva realizacii rifm v russkich narodnych primětach o pogodě
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Statusové a korpusové plánování jako součást jazykové politiky
Irena Bogoczová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Strategia tłumaczenia prawniczego
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2010, Slavica iuvenum
článek v odborném periodiku

Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV
Jana Raclavská
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Súčasná rečová etiketa v západoslovanskom a východoslovanskom prostredí. Konfrontačný aspekt
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Súdne tlmočenie ako špecifický druh tlmočenia
Milada Jankovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Testovani znalosti ciziho jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Marta Pančíková
Rok: 2010, Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
článek v odborném periodiku

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Blažena Rudincová
Rok: 2010
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita v Katowicích
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu
Miroslav Mikulášek
Rok: 2010, SLAVIA časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Výuka ruštiny ve dvou formách distančního studia na OPF SU v Karviné
Ljuba Mrověcová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest
Vítězslav Vilímek, Miroslav Mikulášek, Jan Vorel, Zdeňka Kalnická, Jaroslav Hroch
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného)
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Władysław Nehring a Czechy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

*Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Západoslovanské paremiologické dědictví
Eva Mrhačová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Zkratky a zkratková slova v podnikatelské ruštině
Blažena Rudincová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010, Wydawnictwo PTPN
kapitola v odborné knize

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała.
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky
Miroslav Mikulášek, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize

B. Prus: Lalka - Dívčí sny
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Boris Godunov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Czy Zaolziacy to Polacy?
Martyna Radłowska-Obrusník
Rok: 2009, Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Čeština pro rusky mluvící
Ljuba Mrověcová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Doporučení do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy
Vítězslav Vilímek, Lenka Hořínková-Kouřilová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení
Vítězslav Vilímek, Lukáš Hlouch
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
 
facebook
social hub